Referenčný list spoločnosti Vimon s.r.o.

Slovenská republika

1. Národná dialničná spoločnosť – NDS

– Diaľničný tunel – BRANISKO: Uzavretý TV okruh (vyhotovenie projektovej dokumentácie uzavretého TV okruhu (UTO), inštalácia zariadení kamerového systému UTO, káblových trás a staveb.práce,  záručný a pozáručný servis).

– Dialničný tunel – ČADCA-HORELICA: Uzavretý TV okruh (vyhotovenie projektovej dokumentácie UTO, inštalácia zariadení kamerového systému UTO, káblových trás a staveb.práce, záručný servis)

– Dialničný úsek D1 (Hr.Podhradie-L.Lúčka) a D3 (Svrčinovec-Skalité): Uzavretý TV okruh – tunel Ovčiarsko, tunel Žilina a tunel Svrčinovec, tunel Poľana, Informačný systém diaľnic -diaľničné a križovatkové kamery v úseku Hr.Podhradie-L.Lúčka a Svrčinovec-Skalité (inštalácia zariadení kamerového systému UTO, ISD, ADR, termovíznych kamier v tuneli a bezpečnostných kamier v technologických objektoch)

– Dialničný úsek D3 (Čadca-Bukov): Uzavretý TV okruh – Informačný systém diaľnic – diaľničné a križovatkové kamery v úseku Cadca-Horelica – Tunel Svrčinovec (inštalácia zariadení kamerového systému ISD)

– Hraničný priechod Svrčinovec: Zabezpečenie objektu HP, kamiónového parkoviska a dopravnej signalizácie kamerovým systémom na báze IP kamier so záznamom


– Závod SSÚR Čadca: Zabezpečenie objektu kamerovým systémom na báze 3MPx IP kamier so záznamom.

2. Ministerstvo vnútra SR

– Objekt skladov Topoľčianky: inštalácie a pozáručný servis na perimetrických systémoch PSN

3. eustream a.s. – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacích systémov a systémov vnútornej a perimetrickej PSN, inštalácia zariadení perimetrického a technologického kamerového systému a prístupvých systémov a systémov perimetrickej PSN, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS, montáž káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis na inštalované zariadenia:

– Kompresorová stanica 04 Ivánka pri Nitre

– Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

– Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turňou

– Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

– Meracia stanica MMS Ruská

– Trasové uzávery: TU01-Ruská, TU09-Zemplínske Hradište, TU10-Slanec, TU11-Belža, TU12-Budulov, TU 18-Ardovo, TU19-N.Kaloša, TU20-R.Sobota, TU21-Mikušovce, TU27- Kamenné Kosihy, TU28-Plášťovce, TU29-Starý Hrádok, TU30-Tehla, TU36-Rumanová, TU37-Posádka, TU38-H.Zelenice, TU39-Špačince, TU51-Kuchyňa, TU52-Vysoká pri Morave, TU53-Veľké Leváre, TU02-Lakšárska Nová Ves, TU2a-Brodské

– Rozdeľovací uzol: RU – Plavecký Peter

– Závody eustream a.s.:

Závod 06 Nitra 

Prevádzkový závod PS Lučenec

Prevádzkový závod PS Plavecký Peter

 Prevádzkový závod PS Sečovce

 Závod Líniovej časti ZLČ Rožňava

Opravárenský závod OZ Senica A

Opravárenský závod OZ Senica B

4. Ministerstvo obrany

– Objekt – Brezno Rohozná: vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacích systémov a systémov vnútornej a perimetrickej PSN, inštalácia zariadení kamerového systému a systémov perimetr.PSN, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS. 

5. Objekt Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. (JAVYS) Bratislava

– Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach:

Dozorovací systém SDIS na MSVP v objekte JAVYS-u (vyhotovenie projektovej dokumentácie inštalácia zariadení, káblových trás pre inštalované zariadenia):

 • zariadenia automatického núdzového osvetlenia pre potreby kamerového dohľadu
 • prevádzky skladov vyhoreného jadrového paliva
 • videoserver a konzoly kamier
 • inštalácie
 • dodávka a inštalácia rozvádzačov , záložných zdrojov -silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie

6. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (SEPS) Bratislava

– Elektrická stanica 400kV – Veľké Kapušany: Diaľkové riadenie elektr.stanice 400kV (vyhotovenie projektovej dokumentácie „Poplachového systému narušenia areálu a EPS“)

7. Technicko – Hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – Nové zámky

inštalácie kamerových, zabezpečovacích a oznamovacích systémov vrátane stavebnej prípravy a inštalácií káblových trás v rôznych rozsahoch pre technologické celky:

 • dinové zariadenie
 • Štruktúrovaná kabeláž – LAN
 • Rozhlasové zariadenie
 • Miestna kabelizácia
 • Rádiové zariadenia
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Poplachový systém narušenia
 • Areálový kamerový systém
 • Vstupný areálový systém

8. Terminál intermodálnej dopravy Lužianky(ŽSR a Jaguar Land Rover) a ostatné projekty

Projekcie, inštalácie kamerových a zabezpečovacích systémov, so záznamom a diaľkovým ovládaním a monitorovaním prostredníctvom klientského SW s pripojením do siete resp. internetu, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS, vrátane káblových trás v rôznych rozsahoch pri objektoch:

– Terminál intermodálnej dopravy (TIP) Lužianky(ŽSR a Jaguar Land Rover) – kamerový systém so záznamom a perimetrickou detekciou – cca 120 pevných a otočných kamier pozdĺž oplotenia na špeciálnych stĺpoch a na budovách

ostatné projekty:

– Zimný štadión MSHK Žilina a.s. – kamerový systém strážnej služby a prevádzky so záznamom

– DSS Benetrix – Martin – Vrútky – kamerový systém so záznamom

– Hala kovovýroby – Kysucké Nové Mesto – kamerový systém so záznamom

– KLF-ZVL Kováčňa a.s. – Kysucké Nové Mesto – kamerový a dozorovací systém MONSYS so záznamom

– Nafta a.s. – zásobník PZZP Gajary-baden – perimetrický zabezpečovací systém a kamerový systém so záznamom

– Chemosvit a.s. Svit – závod – kamerový systém so záznamom

– Mestské divadlo – Martin – kamerový systém so záznamom

– Obecný kamerový systém obce Svrčinovec – kamerový systém so záznamom PD pre VO

– objekt – TT a.s. Žilina – Dolný Hričov – kamerový systém so záznamom

– objekt – IGHP Trading – výrobná spoločnosť – Žilina – kamerový systém

– objekt – Píla Ochodnica – kamerový systém so záznamom

– objekt – Pálenica Ochodnica – kamerový systém so záznamom

– polyfunkčná budova – Národná 7, Žilina – kamerový systém so záznamom

– polyfunkčná budova – Národná 5, Žilina – kamerový systém so záznamom

– polyfunkčná budova – Národná 9, Žilina – kamerový systém so záznamom

– PDM – Žilina predajňa náhradných dielov – kamerový systém so záznamom

– Tempo – reštaurácia Žilina – kamerový systém so záznamom

– Piváreň pod Brezou – Žilina – kamerový systém so záznamom

– Predajňa ZOO akvaristika – Žilina – kamerový systém so záznamom

– Herňa Vix – Hurbanova – Žilina – kamerový systém so záznamom

– Hala mraziarne – Perpetual – Dlhá – Žilina – kamerový systém so záznamom a vnútorný zabezpečovací systém

– Železnice Slovenskej Republiky, Žilina-Teplička – Zriaďovacia stanica – kamerový systém – pozáručny servis

– Železnice Slovenskej Republiky, Žilina-Bytčica – železničný prejazd – zabezpečovací systém – inštalácia a servis kamerového systému

– Rodinné a bytové domy – Žilina, Blatnica, Stránske, Liet.Lúčka, Podhorie, Ochodnica, Budatín,

– Zváračská hala MAS-Welding – Považský Chlmec – kamerový systém so záznamom a prístupový systém

… a iné

Česká republika

1. Net4Gas s.r.o.

Objekty bývalého Českého plynárenského priemyslu (vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacieho systému, inštalácia zariadení kamerového systému, PSN, káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis):

– Kompresorová stanica KS-05 – Kralice nad Oslavou

2. RWE Gas Storage, s.r.o.

Objekty bývalého ČPP (vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacieho systému, inštalácia zariadení kamerového systému, PSN, káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis):

– Podzemní zásobník plynu – PZP Lobodice

– Podzemní zásobník plynu – PZP Háje

Aplikácie vo verejnej doprave

Aplikácie v oblasti energetiky

Aplikácie v oblasti štátnej ochrany

Kontaktujte nás

+421 915 894080

+421 903 506824

+421 905 466087

Sídlo spoločnosti

Národná 7, 010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk