O nás

Vimon s.r.o.

 Naša spoločnosť bola založená v r. 1997. Vznikla spojením viacerých subjektov a odborných kapacít dlhoročne pracujúcich tak v oblasti stavebných činností, automatizovaných technológií, vývojom software ako aj v oblasti bezpečnostných a monitorovacích systémov. Vďaka dôslednému a zodpovednému prístupu našich pracovníkov ich ambicióznosti a vytrvalosti sme sa vypracovali na prosperujúcu firmu, s početnými aplikáciami po celom Slovensku aj v Čechách. Spokojnosť zákazníka sa stala základnou prioritou a filozofiou nášho rozvoja. To sa v konečnom dôsledku pretavilo do vysokej profesionality a zodpovedného prístupu každého nášho pracovníka a teda aj celej firmy. Výsledkom toho bola a je maximálna spokojnosť našich konečných zákazníkov ako aj obchodných partnerov.

Okrem realizácií stavieb na kľúč počnúc projekciou, prípravou výroby, základným stavebným výkopom a končiac spustením nainštalovaných bezpečnostných systémov a technológií do užívania zabezpečujeme aj ich záručný a pozáručný servis počas celej doby prevádzky.

Za takmer 25-ročné pôsobenie sme zrealizovali aj nespočetné množstvo inovácií a modernizácií už nainštalovaných systémov. To všetko vďaka nášmu aktívnemu pôsobeniu v oblasti vývoja HW a SW v súčinnosti s postupnými doplňujúcimi požiadavkami zákazníkov a v neposlednom rade aj s vývojovými trendmi v oblasti bezpečnostných technológií.

Pri vývoji SW a HW sme dosiahli vysoký stupeň integrácie s protipožiarnými, technologickými, prístupovými a dochádzkovými systémami. Z pohľadu užívateľského komfortu obsluhy sme často krát tieto vývojové trendy aj časovo predčili. Vďaka tomu že naši pracovníci, pracujúci v oblasti vývoja SW prichádzali pravidelne do styku s praktickým fungovaním ich HW a SW v teréne, požiadavkami pracovníkov obsluhy, ako aj údržbou a servisom počas prevádzky nebolo zložité tieto systémy priebežne inovovať, upravovať a zdokonaľovať pre ich optimálne a hlavne praktické využitie…

Výsledkom všetkých týchto faktov sú aj naše referencie tak v oblasti menších aplikácií ako aj v oblasti veľkých priemyselných a administratívnych stavieb kde boli kladené vysoké nároky na koordináciu prác ako aj nároky na vzájomnú integráciu jednotlivých podsystémov do jedného celku.

Popri projekcii a realizácii stavieb s nasadením bezpečnostných a monitorovacích systémov sa zaoberáme aj samostatným predajom tovaru z tejto oblasti tak firemným ako aj maloobchodným zákazníkom. Po búrlivom rozvoji internetového obchodu sme postupne doplnili svoje portfólio aj o predaj komponentov systémov CCTV a zabezpečovacej techniky prostredníctvom e-shopu, spolu s poradenstvom pri predaji dodávaných zariadení.

Kontaktujte nás

+421 903 506824

+421 915 894080

Sídlo spoločnosti

Národná 7,

010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk