Oprávnenia

  1. Koncesná listina na projektovanie zabezpečovacích zariadení
  2. Koncesná listina na montáž, údržbu, opravu a predaj systémov EZS
  3. Oprávnenie a osvedčenie na vykonávanie projekčnej a montážnej činnosti v banskom prostredí podľa vyhl.25/79 Zb.
  4. Oprávnenie na vykonávanie priemyselných stavieb vlastným stavbyvedúcim resp. v subdodávke vlastným stavebným dozorom
  5. Automatizované spracovanie dát a poskytovanie SW
  6. Výroba a montáž elektrotechnických zariadení
  7. Poskytovanie technických služieb – projektovanie zabezpečovacích zariadení
  8. Poskytovanie technických služieb – montáž, údržba, oprava a predaj zabezpečovacích zariadení
  9. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti – predaj, projektovanie, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte na chránenom mieste alebo v okolí
  10. Inštalácie a opravy EPS výrobcu BOSCH

 Ďalšie činnosti firmy sú uvedené vo výpise obchodného registra ŽA č. 10100/C

Kontaktujte nás

+421 903 506824

+421 915 894080

Sídlo spoločnosti

Národná 7,

010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk