Dohľad a prevencia

Kamerové a monitorovacie systémy

Stručný profil a zameranie spoločnosti

Projekčná, dodávateľská, montážna, servisná a inžinierska činnosť v oblasti:

Bezpečnostné kamery CCTV, kamerové systémy a monitorovacie systémy

na báze pevných, otočno-stativových kamier a rýchlootočných SPEED-DOME kamier pre perimetrické (vonkajšie obvodové) zabezpečenie objektov, monitorovanie vonkajších častí objektov, monitorovanie vnútorných častí objektov a monitorovanie technológie a prevádzky.  Uzavreté TV okruhy pre kontrolu prevádzok s vysokým stupňom bezpečnosti.  

Vykonávanie priemyselných stavieb

vrátane prípravných, stavebných a kompletizačných činností zameraných najmä na stavebné činnosti pre líniové bezpečnostné systémy (základové a nosné konštrukcie, protipodhrabové dosky) ako aj realizáciu pokládky káblov a štrukturovaných kabeláži pre inštalované systémy. Kompletné dodávky „na kľúč. 

Alarmy, zabezpečovacie systémy PSN

„Poplachové systémy narušenia“

(po starom EZS)

na báze líniových perimetrických (plotových a bránových) systémov, vnútornej PSN, inteligentných perimetrických „videomotion“ kamerových systémov a viacbodových perimetrických systémov na báze mikrovlnných bariér, infrabariér, vonkajších priestorových snímačov v kombinácii s doplnením automaticky spínaného osvetlenia stráženejlokality prípadne infrapodsvietenia.

Automatické spracovanie dát

(databázové systémy, multivláknové systémy, file systémy, atď) a realizácia SW so zameraním na systémy PSN. V rámci uvedenej problematiky spoločnosť projektuje a vyvíja dispečerské pracoviská (vrátane SW vybavenia, ktoré umožňuje monitorovanie informácií zo systémov PSN (taktiež aj informácií z technologických procesov), ich záznam vrátane digitálneho záznamu videosignálov z kamier, prenos, distribúcia signálov do vyšších kontrolných pracovísk a pultov centrálnej ochrany a následné vyhodnotenie (archív bezpečnostných udalostí, evidencia všetkých stavov, dochádzkové záznamy). IP riešenia.

Digitálne kamerové systémy pre obce

budovanie digitálneho systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov; implementácia snímacích zariadení (kamery, detektory pohybu, iné snímače a pod.) a s ním súvisiaceho osvetlenia verejných priestorov, budovanie distribučnej siete prostredníctvom pasívnej alebo aktívnej elektronickej komunikačnej siete vrátane zariadení na prenos a zber signálu budovanie aktívnych/pasívnych optických sietí, metalických sietí, budovanie bezdrôtových prístupových sietí.

Servis a opravy elektrozariadení

pozáručné opravy elektrozariadení pre domácnosť, nastavovanie smart spotrebičov

a ich aplikácií na požiadavky zákazníka, servis a údržba

Kontaktujte nás

+421 903 506824

+421 915 894080

+421 41 7231021

Sídlo spoločnosti

Národná 7,

010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk