Zameranie a činnosť našej spoločnosti

Projekcia, dodávky, inštalácie a servis zariadení

Monitorovacích – kamerových systémov s archiváciou záznamov a diaľkovým monitorovaním a ich automatickým spracovaním pre účely:

 – vnútorného aj vonkajšieho

zabezpečenia objektov, 

  – monitorovania technológií,  

 – bezpečnosti cestnej dopravy

– evidencie pohybu osôb a vozidiel

Zabezpečovacích systémov PSN – „Poplachové systémy narušenia“

– ochrana vnútorných priestorov objektov

a budov,

 – vonkajšia (perimetrická) ochrana

objektov, areálov a budov

Vykonávanie priemyselných stavieb

– vrátane prípravných, stavebných a kompletizačných činností zameraných najmä na stavebné činnosti pre líniové bezpečnostné systémy, kamerové systémy (základové a nosné konštrukcie, protipodhrabové dosky, nosné stĺpy a konštrukcie) ako aj realizáciu pokládky káblov vrátane zemných prác a štrukturovaných kabeláži pre inštalované systémy. Kompletné dodávky „na kľúč.

Poradenstvo a súčinnosť pri inštalácií kamerových systémov

– nami dodávaných, poradenstvo a služby pri sieťových nastaveniach kamerových implementáciách do verejných sietí ako aj služby a poradenstvo pri vypracovávaní bezpečnostných smerníc a projektov pre nami dodávané aplikácie.

Maloobchodný a veľkoobchodný predaj prostredníctvom e-shopu

– popri projekcii a realizácii stavieb s nasadením bezpečnostných a monitorovacích systémov poskytujeme online predaj tovaru týchto systémov prostredníctvom e-shopu…

Kontaktujte nás

+421 903 506824

+421 915 894080

Sídlo spoločnosti

Národná 7,

010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk