Referenčný list spoločnosti Vimon s.r.o.

Slovenská republika

1. Národná dialničná spoločnosť - NDS

- Diaľničný tunel – BRANISKO: Uzavretý TV okruh (vyhotovenie projektovej dokumentácie uzavretého TV okruhu (UTO), inštalácia zariadení kamerového systému UTO, káblových trás a staveb.práce,  záručný a pozáručný servis).

- Dialničný tunel – ČADCA-HORELICA: Uzavretý TV okruh (vyhotovenie projektovej dokumentácie UTO, inštalácia zariadení kamerového systému UTO, káblových trás a staveb.práce, záručný servis)

- Dialničný úsek D1 (Hr.Podhradie-L.Lúčka) a D3 (Svrčinovec-Skalité): Uzavretý TV okruh - tunel Ovčiarsko, tunel Žilina a tunel Svrčinovec, tunel Poľana, Informačný systém diaľnic -diaľničné a križovatkové kamery v úseku Hr.Podhradie-L.Lúčka a Svrčinovec-Skalité (inštalácia zariadení kamerového systému UTO, ISD, ADR, termovíznych kamier v tuneli a bezpečnostných kamier v technologických objektoch)

- Hraničný priechod Svrčinovec: Zabezpečenie objektu HP, kamiónového parkoviska a dopravnej signalizácie kamerovým systémom na báze IP kamier so záznamom


- Závod SSÚR Čadca: Zabezpečenie objektu kamerovým systémom na báze 3MPx IP kamier so záznamom.

2. Ministerstvo vnútra SR

- Objekt skladov Topoľčianky: inštalácie a pozáručný servis na perimetrických systémoch PSN

3. eurostream a.s. - Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacích systémov a systémov vnútornej a perimetrickej PSN, inštalácia zariadení perimetrického a technologického kamerového systému a prístupvých systémov a systémov perimetrickej PSN, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS, montáž káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis na inštalované zariadenia:

- Kompresorová stanica 04 Ivánka pri Nitre

- Kompresorová stanica 03 Veľké Zlievce

- Kompresorová stanica 02 Jablonov nad Turnou

- Kompresorová stanica 01 Veľké Kapušany

- Meracia stanica MMS Ruská

- Trasové uzávery: TU01-Ruská, TU09-Zemplínske Hradište, TU10-Slanec, TU11-Belža, TU12-Budulov, TU 18-Ardovo, TU19-N.Kaloša, TU20-R.Sobota, TU21-Mikušovce, TU27- Kamenné Kosihy, TU28-Plášťovce, TU29-Starý Hrádok, TU30-Tehla, TU36-Rumanová, TU37-Posádka, TU38-H.Zelenice, TU39-Špačince, TU51-Kuchyňa, TU52-Vysoká pri Morave, TU53-Veľké Leváre, TU02-Lakšárska Nová Ves, TU2a-Brodské

- Rozdeľovací uzol: RU - Plavecký Peter

- Závody eustream a.s.:

Závod 06 Nitra 

Prevádzkový závod PS Lučenec

Prevádzkový závod PS Plavecký Peter

 Prevádzkový závod PS Sečovce

 Závod Líniovej časti ZLČ Rožňava

 Opravarenský závod OZ Senica A

 Opravarenský závod OZ Senica B

4. Ministerstvo obrany

- Objekt – Brezno Rohozná: vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacích systémov a systémov vnútornej a perimetrickej PSN, inštalácia zariadení kamerového systému a systémov perimetr.PSN, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS. 

5. Objekt Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. (JAVYS) Bratislava

- Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach:

Dozorovací systém SDIS na MSVP v objekte JAVYS-u (vyhotovenie projektovej dokumentácie inštalácia zariadení, káblových trás pre inštalované zariadenia):

  • zariadenia automatického núdzového osvetlenia pre potreby kamerového dohľadu
  • prevádzky skladov vyhoreného jadrového paliva
  • videoserver a konzoly kamier
  • inštalácie
  • dodávka a inštalácia rozvádzačov , záložných zdrojov -silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie

6. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (SEPS) Bratislava

- Elektrická stanica 400kV - Veľké Kapušany: Diaľkové riadenie elektr.stanice 400kV (vyhotovenie projektovej dokumentácie "Poplachového systému narušenia areálu a EPS“)

7. Terminál intermodálnej dopravy Lužianky(ŽSR a Jaguar Land Rover) a ostatné projekty

Projekcie, inštalácie kamerových a zabezpečovacích systémov, so záznamom a diaľkovým ovládaním a monitorovaním prostredníctvom klientského SW s pripojením do siete resp. internetu, aplikácia dozorovacieho systému MONSYS, vrátane káblových trás v rôznych rozsahoch pri objektoch:

- Terminál intermodálnej dopravy (TIP) Lužianky(ŽSR a Jaguar Land Rover) - kamerový systém so záznamom a perimetrickou detekciou - cca 120 pevných a otočných kamier pozdĺž oplotenia na špeciálnych stĺpoch a na budovách

ostatné projekty:

- Zimný štadión MSHK Žilina a.s. - kamerový systém strážnej služby a prevádzky so záznamom

- DSS Benetrix - Martin - Vrútky - kamerový systém so záznamom

- Hala kovovýroby Masaryk - Kysucké Nové Mesto - kamerový systém so záznamom

- KLF-ZVL Kováčňa a.s. - Kysucké Nové Mesto - kamerový a dozorovací systém MONSYS so záznamom

- Nafta a.s. – zásobník PZZP Gajary-baden - perimetrický zabezpečovací systém a kamerový systém so záznamom

- Chemosvit a.s. Svit – závod - kamerový systém so záznamom

- Mestské divadlo – Martin - kamerový systém so záznamom

- Obecný kamerový systém obce Svrčinovec - kamerový systém so záznamom

- objekt - TT a.s. Žilina - Dolný Hričov - kamerový systém so záznamom

- objekt - IGHP Trading – výrobná spoločnosť – Žilina - kamerový systém

- objekt - Píla Ochodnica - kamerový systém so záznamom

- objekt - Pálenica Ochodnica - kamerový systém so záznamom

- polyfunkčná budova – Národná 7, Žilina - kamerový systém so záznamom

- polyfunkčná budova – Národná 5, Žilina - kamerový systém so záznamom

- polyfunkčná budova – Národná 9, Žilina - kamerový systém so záznamom

- PDM - Žilina predajňa náhradných dielov - kamerový systém so záznamom

- Tempo - reštaurácia Žilina - kamerový systém so záznamom

- Piváreň pod Brezou – Žilina - kamerový systém so záznamom

- Predajňa ZOO akvaristika – Žilina - kamerový systém so záznamom

- Herňa Vix – Hurbanova – Žilina - kamerový systém so záznamom

- Hala mraziarne - Perpetual - Dlhá – Žilina - kamerový systém so záznamom a vnútorný zabezpečovací systém

- Rodinné a bytové domy – Žilina, Blatnica, Stránske, Liet.Lúčka, Podhorie, Ochodnica

… a iné

Česká republika

1. Net4Gas s.r.o.

Objekty bývalého Českého plynárenského priemyslu (vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacieho systému, inštalácia zariadení kamerového systému, PSN, káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis):

- Kompresorová stanica KS-05 - Kralice nad Oslavou

2. RWE Gas Storage, s.r.o.

Objekty bývalého ČPP (vyhotovenie projektovej dokumentácie monitorovacieho systému, inštalácia zariadení kamerového systému, PSN, káblových trás a staveb.práce, záručný a pozáručný servis):

- Podzemní zásobník plynu - PZP Lobodice

- Podzemní zásobník plynu - PZP Háje

Aplikácie vo verejnej doprave

Aplikácie v oblasti energetiky

Aplikácie v oblasti štátnej ochrany

Kontaktujte nás

+421 903 506824

+421 915 894080

Sídlo spoločnosti

Národná 7, 010 01 Žilina

Potrebujete pomôcť

vimon@vimon.sk